מדיניות פרטיות

תאריך כניסה: 18 בינואר 2019


Long Tile Co. בע"מ ("אותנו", "אנחנו" או "שלנו") מפעילה את אתר he.longimagnetics.com (להלן "השירות").

עמוד זה מודיע לך על המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של נתונים אישיים כאשר אתה משתמש בשירות שלנו ואת האפשרויות שקשרת עם אותם נתונים.

אנו משתמשים בנתונים שלך בכדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש בשירות אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם למדיניות זו. אלא אם כן הוגדר אחרת במדיניות פרטיות זו, למונחים המשמשים במדיניות פרטיות זו את אותן משמעויות כמו בתנאים וההגבלות שלנו, הנגישים דרך he.longimagnetics.com

הגדרות

 • שֵׁרוּת

  השירות הוא אתר he.longimagnetics.com המופעל על ידי Long Tile Co. בע"מ

 • מידע אישי

  נתונים אישיים פירושם נתונים על אדם חי שניתן לזהות אותו מאותם נתונים (או ממידע זה ומידע אחר שבידינו או עשוי להגיע לידינו).

 • נתוני שימוש

  נתוני שימוש הם נתונים שנאספים באופן אוטומטי או שנוצרו על ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמו (למשל, משך הביקור בדף).

 • עוגיות

  קובצי Cookie הם קבצים קטנים המאוחסנים במכשיר שלך (מחשב או מכשיר נייד).

 • בקר נתונים

  מנהל מידע פירושו האדם הטבעי או החוקי אשר (לבד או במשותף או במשותף עם אנשים אחרים) קובע את המטרות ולשם אופן העיבוד או העיבוד של מידע אישי כלשהו.

  לצורך מדיניות פרטיות זו, אנו מבקרי מידע על הנתונים האישיים שלך.

 • מעבדי נתונים (או נותני שירות)

  מעבד נתונים (או נותן שירות) פירושו כל אדם טבעי או משפטי שמעבד את הנתונים מטעם מנהל הנתונים.

  אנו עשויים להשתמש בשירותי ספקי שירות שונים על מנת לעבד את הנתונים שלך בצורה יעילה יותר.

 • נושא הנתונים (או המשתמש)

  נושא הנתונים הוא כל אדם חי המשתמש בשירות שלנו והוא נושא הנתונים האישיים.

איסוף מידע ושימוש בו

אנו אוספים כמה סוגים שונים של מידע למטרות שונות בכדי לספק ולשפר את השירות שלנו עבורך.

סוגי הנתונים שנאספו

מידע אישי

במהלך השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי שניתן להשתמש בו כדי ליצור איתך קשר או לזהות אותך ("נתונים אישיים"). מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:

 • כתובת דוא"ל

 • עוגיות ונתוני שימוש

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי ליצור איתך קשר עם עלוני מידע, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבל מאיתנו כל או כל התקשורת הזו על ידי פנייה אלינו.

נתוני שימוש

אנו עשויים גם לאסוף מידע על אופן הגישה והשימוש בשירות ("נתוני שימוש"). נתוני שימוש אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שאתה מבקר בו, זמן ותאריך הביקור שלך, הזמן המושקע בהם דפים, מזהי מכשיר ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

נתוני מעקב ועוגיות

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ואנחנו מחזיקים במידע מסוים.

קובצי Cookie הם קבצים עם כמות נתונים קטנה אשר עשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. עוגיות נשלחות לדפדפן שלך מאתר מאוחסן במכשיר שלך. נעשה שימוש בטכנולוגיות מעקב אחרות כמו משואות, תגים וסקריפטים לאיסוף ולעקוב אחר מידע ולשיפור וניתוח השירות שלנו.

אתה יכול להורות לדפדפן לסרב לכל העוגיות או לציין מתי נשלח קובץ cookie. עם זאת, אם אינך מקבל עוגיות, יתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מהשירות שלנו.

דוגמאות לעוגיות בהן אנו משתמשים:

 • עוגיות מושב. אנו משתמשים בעוגיות מושב להפעלת השירות שלנו.

 • עוגיות העדפה. אנו משתמשים בעוגיות העדפה כדי לזכור את העדפותיך והגדרות שונות.

 • עוגיות אבטחה. אנו משתמשים בעוגיות אבטחה למטרות אבטחה.

שימוש בנתונים

Long Tile Co. בע"מ משתמש בנתונים שנאספו למטרות שונות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו

 • כדי להודיע לך על שינויים בשירות שלנו

 • כדי לאפשר לך להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו כאשר אתה בוחר לעשות זאת

 • כדי לספק תמיכת לקוחות

 • לאסוף ניתוחים או מידע רב ערך כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו

 • כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו

 • לאיתור, מניעה וטיפול בבעיות טכניות

 • לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי אודות מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים הדומים לאלו שכבר רכשת או ביררת עליהם אלא אם בחרת שלא לקבל מידע כזה.

בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים במסגרת התקנה הכללית להגנת נתונים (GDPR)

אם אתה מהאזור הכלכלי האירופי (EEA), הבסיס החוקי של Long Tile Co. בע"מ לאיסוף ושימוש במידע האישי המתואר במדיניות פרטיות זו תלוי בנתונים האישיים שאנו אוספים ובהקשר הספציפי שבו אנו אוספים אותם.

Long Tile Co. בע"מ עשוי לעבד את הנתונים האישיים שלך מכיוון:

 • עלינו לבצע איתך חוזה

 • נתת לנו אישור לעשות זאת

 • העיבוד הוא באינטרסים הלגיטימיים שלנו והוא אינו נעקף מזכויותיך

 • כדי לציית לחוק

שמירת נתונים

Long Tile Co. בע"מ ישמור את הנתונים האישיים שלך רק כל זמן שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש בנתונים האישיים שלך במידה הדרושה בכדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות (למשל, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך בכדי לציית לחוקים הרלוונטיים), נפתור סכסוכים ואכוף את ההסכמים והמדיניות המשפטית שלנו.

Long Tile Co. בע"מ ישמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני השימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר משתמשים בנתונים אלה כדי לחזק את האבטחה או לשפר את הפונקציונליות של השירות שלנו, או שאנו מחויבים באופן חוקי לשמור נתונים אלה לתקופות ארוכות יותר.

העברת נתונים

המידע שלך, כולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר למחשבים הממוקמים מחוץ למדינתך, מחוזך, מדינתך או תחום שיפוט ממשלתי אחר שלך - ומתוחזק במחשבים אחרים - כאשר חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שבשטח השיפוט שלך.

אם אתה נמצא מחוץ לסין ובחרת לספק לנו מידע, שים לב שאנו מעבירים את הנתונים, כולל נתונים אישיים, לסין ומעבדים אותם שם.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ואחריה הגשת מידע כזה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

Long Tile Co. בע"מ ינקוט בכל הצעדים הנחוצים באופן סביר בכדי להבטיח שמטופלים בנתונים שלך בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו ושום העברת הנתונים האישיים שלך לא תתבצע לארגון או למדינה אלא אם כן קיימות בקרות נאותות לרבות אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

גילוי נתונים

עסקה

אם Long Tile Co. בע"מ מעורב במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים. אנו נמסור הודעה לפני העברת הנתונים האישיים שלך ויהיה כפוף למדיניות פרטיות אחרת.

גילוי לאכיפת החוק

בנסיבות מסוימות, Long Tile Co. בע"מ עשוי להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך אם נדרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות של רשויות ציבוריות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות

Long Tile Co. בע"מ עשוי לחשוף את הנתונים האישיים שלך מתוך אמונה בתום לב שפעולה כזו נחוצה כדי:

 • לקיים חובה חוקית

 • כדי להגן ולהגן על הזכויות או הקניין של Long Tile Co. בע"מ

 • כדי למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר עם השירות

 • כדי להגן על בטיחותם האישית של המשתמשים בשירות או בציבור

 • כדי להגן מפני אחריות משפטית

אבטחת נתונים

אבטחת הנתונים שלך חשובה לנו אך זכור כי שום שיטת העברה דרך האינטרנט או שיטת אחסון אלקטרונית אינה מאובטחת ב 100%. אמנם אנו שואפים להשתמש באמצעים מקובלים מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים שלך, אך איננו יכולים להבטיח את ביטחונם המוחלט.

המדיניות שלנו בנושא איתור "לא לעקוב" תחת חוק ההגנה המקוונת בקליפורניה (CalOPPA)

אנו לא תומכים ב- Do Not Track ("DNT"). אל תעקוב אחר היא העדפה שתוכל להגדיר בדפדפן האינטרנט שלך כדי להודיע לאתרים שאינך מעוניין במעקב.

באפשרותך להפעיל או להשבית את אל תעקוב אחר על ידי ביקור בדף העדפות או הגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.

זכויות הגנת הנתונים שלך במסגרת התקנה הכללית להגנת נתונים (GDPR)

אם אתה תושב האזור הכלכלי האירופי (EEA), יש לך זכויות מסוימות להגנה על נתונים. Long Tile Co. בע"מ שואף לנקוט בצעדים סבירים כדי לאפשר לך לתקן, לתקן או להגביל את השימוש בנתונים האישיים שלך.

אם ברצונך לקבל מידע על אילו נתונים אישיים אנו מחזיקים אודותיך ואם ברצונך להסיר אותם מהמערכות שלנו, אנא פנה אלינו.

בנסיבות מסוימות, זכויות ההגנה על הנתונים הבאות:

 • הזכות לגישה, או למידע שיש לנו עליך. בכל פעם שמתאפשר, תוכל לגשת או לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך ישירות בקטע הגדרות החשבון שלך. אם אינך מצליח לבצע פעולות אלה בעצמך, אנא פנה אלינו כדי לסייע לך.

 • זכות התיקון. יש לך את הזכות לתקן את המידע שלך אם מידע זה אינו מדויק או שלם.

 • הזכות להתנגד. יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

 • זכות ההגבלה. יש לך את הזכות לבקש שנגביל את עיבוד המידע האישי שלך.

 • הזכות לניידות נתונים. יש לך את הזכות לקבל עותק של המידע שיש לנו בפורמט מובנה, קריא במכונה ובדרך כלל נעשה בו שימוש.

 • הזכות למשוך את ההסכמה. יש לך גם את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת שבו Long Tile Co. בע"מ הסתמך על הסכמתך לעבד את המידע האישי שלך.

לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשות כאלה.

יש לך את הזכות להתלונן בפני רשות להגנת נתונים על איסוף השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית להגנת נתונים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

ספקי שירות

אנו עשויים להעסיק חברות צד ג 'ואנשים פרטיים בכדי להקל על השירות שלנו ("נותני שירות"), לספק את השירות מטעמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח אופן השימוש בשירות שלנו.

לצדדים שלישיים אלה יש גישה לנתונים האישיים שלך רק לצורך ביצוע משימות אלה מטעמנו והם מחויבים לא לחשוף או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

ניתוח

אנו עשויים להשתמש בספקי שירות של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 • גוגל ניתוח נתונים

  גוגל אנליטיקס הוא שירות ניתוח אתרים המוצע על ידי גוגל העוקב אחר דיווחי תעבורת אתרים. גוגל משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולפקח עליו. נתונים אלה משותפים עם שירותי Google אחרים. גוגל רשאית להשתמש בנתונים שנאספו כדי להקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.

  באפשרותך לבטל את הסכמתך לכך שהפעילות שלך בשירות תהיה זמינה עבור Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמת Google Analytics. התוספת מונעת מג'אווה סקריפט של Google Analytics (ga.js, analytics.js ו- dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics על פעילות ביקורים.

  למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google בנושא פרטיות ותנאים: https://policies.google.com/privacy?hl=iw

שיווק מחדש התנהגותי

Long Tile Co. בע"מ משתמש בשירותי רימרקטינג כדי לפרסם באתרי צד שלישי אליך לאחר שביקרת בשירות שלנו. אנו וספקי צד שלישי שלנו משתמשים בקובצי Cookie כדי ליידע, לייעל ולהציג מודעות בהתבסס על ביקוריך בעבר בשירות שלנו.

 • Google Ads (AdWords)

  שירות השיווק מחדש של Google Ads (AdWords) ניתן על ידי Google Inc.

  תוכל לבטל את הסכמתך ל- Google Analytics לפרסום ברשת המדיה ולהתאים אישית את מודעות רשת המדיה של Google על ידי ביקור בדף הגדרות Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  גוגל ממליצה גם להתקין את תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - עבור דפדפן האינטרנט שלך. תוסף הדפדפן לביטול ההסכמה של Google Analytics מספק למבקרים את היכולת למנוע את איסוף הנתונים שלהם על ידי Google Analytics.

  למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google בנושא פרטיות ותנאים: https://policies.google.com/privacy?hl=iw

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תועבר לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

אין לנו שום שליטה ואנחנו לא לוקחים אחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהו.

פרטיות ילדים

השירות שלנו אינו פונה לאנשים מתחת לגיל 18 ("ילדים").

איננו אוספים ביודעין מידע המאפשר זיהוי אישי מאף אחד מתחת לגיל 18. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים, אנא פנה אלינו. אם נהיה מודעים לכך שאספנו נתונים אישיים מילדים ללא אימות הסכמת ההורים, אנו נוקטים בצעדים להסרת מידע זה מהשרתים שלנו.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בעמוד זה.

אנו נודיע לך באמצעות דוא"ל ו / או הודעה בולטת בשירות שלנו, לפני כניסת השינוי לתוקף ו"התאריך הנכנס "בראש מדיניות פרטיות זו.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת בכל שינוי. שינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף כאשר הם מתפרסמים בעמוד זה.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו:

 • במייל: info@ljmagnet.com