תעודת בדיקת EC למפריד מגנטי קבוע

1. הקובץ הטכני מכיל את כל המידע הרלוונטי.

2. לאחר אימות שהבדיקות המתאימות נערכו.

2.1. התקנים והסטנדרטים שהועברו הוחלו כהלכה.

2.2. הדוגמה המייצגת ייצור סדרתי של הפריט, עומדת בדרישות הבריאות והבטיחות החיוניות של ההנחיה 2006/42 / EC, כפי שתוקנה.

2.3. הקובץ הטכני מכיל את כל המידע הנדרש לכלול את הדגמים המופיעים בנספח המצורף לתעודה זו.

2.4. ציות לתקן EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 מעניק עמידה בהנחיות המתח הנמוך 2014/35 / האיחוד האירופי.


לקבל את המחיר העדכני ביותר? אנו נגיב בהקדם האפשרי (תוך 12 שעות)

מדיניות הפרטיות